Franse tuin Landgoed in den Houte

Maatschappelijke ontwikkeling

Beschikbare ruimte is schaars. Juist daarom is het belangrijk om de resterende vierkante meters duurzaam en verstandig te gebruiken. Om dit doel te bereiken, ontwikkelen we projecten waarvan zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren.

Novaform² richt zich op onderwerpen die nu en in de toekomst van groot belang zijn voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan toegankelijkheid, ouderenzorg, het groeiende aantal kleinere huishoudens of de toenemende verstedelijking. Met ons werk willen we bijdragen aan het effectief oplossen van huidige en toekomstige uitdagingen.

We zullen niet stoppen met het ontwikkelen van ideeën, benaderingen en oplossingen voor urgente vraagstukken van deze tijd. Maatschappelijke veranderingen brengen immers altijd nieuwe problemen en uitdagingen met zich mee. Met Novaform² lokaliseren we beschikbare vierkante meters en zorgen we ervoor dat ze op een zinvolle manier worden gebruikt. Partners die onze vooruitstrevende visie delen, helpen ons dit doel te realiseren.

titel geven

Oude kazerne Weert

Oude kazerne in Weert die getransformeerd gaat worden

Vogelvlucht-Paviljoen in den Houte-Nieuwbouw Noordwijkerhout-Landgoed in den Houte

Vogelvlucht-Paviljoen in den Houte-Nieuwbouw Noordwijkerhout-Landgoed in den Houte

Schets, sprinkhof vooraanzicht levensloopbestendige woningen

Schets, sprinkhof vooraanzicht levensloopwoningen

Onze Novaform² projecten

Weten hoe een Novaform² project eruit ziet? Hier zijn enkele voorbeelden die laten zien welke positieve invloed onze projecten kunnen hebben op maatschappelijke ontwikkelingen.