Eindhovense vestiging Novaform wordt integraal onderdeel Van de Klok

Bedrijven als het onze, met projectontwikkeling als kernactiviteit, lopen in de huidige, complexe, veranderende woningmarkt meer risico's dan bedrijven die naast ontwikkeling ook bouwen als specialiteit hebben. Onder alle marktomstandigheden wil ons moederbedrijf KlokGroep wendbaar, weerbaar én slagvaardig zijn. Slagvaardig blijven opereren is geen vanzelfsprekendheid. Daarom is besloten om de vestiging van Novaform in Eindhoven met ingang van 1 januari 2024 integraal onderdeel te maken van Van de Klok. In onderstaand artikel leggen we uit hoe deze beslissing de kwetsbaarheid van projecten verkleint en de kansen op succes in de regio Eindhoven groter maakt.

Gestegen hypotheekrente

Het afgelopen jaar hebben veel bouwprojecten voor de korte en middellange termijn vertraging opgelopen door veranderende marktomstandigheden. Zo groeit de behoefte aan duurzame én betaalbare woningen nog steeds. Bovendien is het lastig om woningen in het duurdere segment te verkopen. Veel mensen willen graag een huis kopen, maar krijgen de financiering niet rond. De gestegen hypotheekrente speelt in deze negatieve ontwikkeling een grote rol.

Obstakels voor ontwikkelaars

Behalve een stijgende hypotheekrente heeft de woningmarkt met nog meer obstakels te maken. Zo bemoeilijken hoge bouwkosten, capaciteitsproblemen bij gemeenten en een veranderende regelgeving het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Verder legt de overheid steeds meer verantwoordelijkheid bij marktpartijen neer, terwijl de marktvraag steeds complexer is geworden: er komen steeds meer integrale vraagstukken op de markt, waarbij tweederde betaalbaar moet zijn voor middeninkomens.

Conclusie analyse interne organisatie

Tel bovengenoemde obstakels bij elkaar op en de conclusie is helder: ontwikkelaars worden geconfronteerd met enorme uitdagingen, inclusief de bijbehorende risico’s. Om op de middellange en lange termijn op deze trends in te spelen, hebben we onze organisatie tegen het licht gehouden. Twee conclusies uit deze interne analyse springen direct in het oog. Allereerst is het voor pure projectontwikkelaars lastig om in de huidige markt te acteren. En op de tweede plaats vereisen complexe binnenstedelijke projecten (hoogbouw) specifieke kennis en ervaring vanwege het risicovolle karakter.

Aanpassingen vanaf 1 januari 2024

Zoals eerder gesteld: bedrijven met projectontwikkeling als kernactiviteit lopen in de huidige markt meer risico’s dan bedrijven die naast ontwikkeling ook bouwen als specialiteit hebben. Binnen KlokGroep hebben bovenstaande conclusies dus vooral invloed op Novaform Vastgoedontwikkelaars. Met het oog op de toekomst is daarom een belangrijke knoop doorgehakt: met ingang van 1 januari wordt de Eindhovense vestiging van Novaform integraal onderdeel van Van de Klok. Naast de vestiging in Nijmegen komt er dus een Eindhovens filiaal in het huidige kantoor van Novaform op het Flight Forum. Onze Eindhovense collega’s maken dus straks onderdeel uit van het team van Van de Klok.

Meer mogelijkheden met Van de Klok in de huidige markt

Novaform heeft vanuit Eindhoven - en eerder vanuit Best - veel prachtige projecten ontwikkeld. Op onze eigen wijze, met oog voor detail en in harmonie met de omgeving. In de huidige markt is het voor Novaform veel lastiger om een relatie op te bouwen met plaatselijke opdrachtgevers, omdat we geen lokale bouwer zijn. Van de Klok is als bouwende ontwikkelaar in Eindhoven al jaren actief met verduurzamingsprojecten voor corporaties en zorgpartijen. En door die combinatie van ontwikkelen en bouwen ook veel minder kwetsbaar in het realisatieproces. Door de krachten te bundelen en onder één naam op te trekken, kunnen beide bedrijven elkaar aanvullen en versterken. De inzet van de bouwconcepten BaseHome, Wonivo en Optimaat zullen hierbij een positief effect hebben: ontwikkelingen verlopen sneller én de aanloopkosten worden minder.

Rotterdamse vestiging Novaform

Ook de problematiek van complexe, grote binnenstedelijke projecten wordt binnen KlokGroep grondig aangepakt. Dankzij de opgebouwde expertise in deze tak van sport gaat Novaform Rotterdam hierin een voortrekkersrol spelen. Uiteraard maakt deze vestiging bij de realisatie gebruik van de bouwers binnen KlokGroep: Van de Klok, Heilijgers en Adriaan van Erk. Het ‘merk’ Novaform blijft dus gewoon bestaan met vestigingen in Rotterdam, Düsseldorf (Duitsland) en Poznan (Polen).

"Ik kijk er naar uit om met ons team van professionals de complexe ontwikkelingen vanuit Rotterdam op te pakken. Om samen met de partners, gemeentes en de andere dochters uit de KlokGroep de krachten te bundelen voor het beste resultaat. We maken hiervoor dankbaar gebruik van de kennis en ervaring die we de afgelopen jaren als ontwikkelaar op dit gebied al hebben opgedaan en hopen die ervaring verder te kunnen uitbouwen. Novaform Rotterdam moet de komende jaren uitgroeien tot de meest logische keuze als het gaat om hoogbouw en binnenstedelijke complexe opdrachten. We nemen gelukkig geen afscheid van onze collega's in Eindhoven, want we blijven allemaal onderdeel van dezelfde Klok-familie. Dat is het mooie aan deze organisatie. Door de schaalgrootte kunnen we iedereen een plek geven waar hij of zij het beste tot zijn/haar recht komt."

Niels van Ginkel, directeur Novaform Rotterdam

Verder uitwerken

Komende periode gaan we de voorgenomen veranderingen verder uitwerken. Zo is het een belangrijke stap om met alle betrokkenen in gesprek te gaan, werk en projecten te herverdelen en bestaande processen te herijken. Vanaf 1 januari 2024 bedient Van de Klok de woningmarkt dus vanuit twee locaties: Nijmegen én Eindhoven. Novaform in Rotterdam wordt verantwoordelijk voor de complexe, binnenstedelijke projecten. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte van de veranderingen en de vorderingen die we hierin de komende tijd maken.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal