De Novaform²

Waarde toevoegen aan iedere m²

De eigen meeteenheid van Novaform

De Novaform2 vertelt het verhaal waarom projecten, mensen en technieken zo bijzonder zijn en hoe deze bijdragen aan specifieke wensen vanuit de markt. Ze visualiseert onze visie naar de wereld: een omgeving creëren die de verandering in tijd kan doorstaan. De Novaform² schept zo meer ruimte.
Nu en in de toekomst.

Met elke meter die we ontwikkelen, kijken we naar de toekomst en zien we hoe we waarde kunnen toevoegen aan een project. Zo wordt een gebruikelijke vierkante meter de Novaform²! Met behulp van deze meeteenheid willen we ervoor zorgen dat de beschikbare leefruimte op een zinvolle manier wordt gebruikt. Vooruitstrevend kijken we bij iedere meter of we écht waarde en waardering toevoegen aan een project. Betekenisvol ontwikkelen noemen we dat. Met 'Maatschappelijke ontwikkelingen', 'Innovatie & ontwerp' en 'Bewoners & omgeving' als de belangrijkste pijlers.

Met Novaform2 gaan we na hoe bepaalde bouwprocessen en speciale technieken de kwaliteit van een leefruimte beïnvloeden en in hoeverre ze voldoen aan de specifieke eisen van de markt. Op deze manier creëren we meer ruimte en een omgeving die bestand is tegen de veranderende tijden - nu en in de toekomst.

Maatschappelijke ontwikkeling

Veel verschillende factoren spelen een rol in de maatschappelijke ontwikkeling van een regio, zoals verstedelijking, mobiliteit, klimaatbescherming of inclusie. Wij houden ons bezig met al deze kwesties in de vastgoedontwikkeling om de sociale situatie positief te beïnvloeden via onze projecten.

Onze samenleving is echter onderhevig aan voortdurende verandering, dus er moet in de loop der tijd rekening worden gehouden met nieuwe aspecten. Novaform² stelt ons in staat om belangrijke maatschappelijke kwesties te identificeren en op deze manier de tijdgeest te vangen.

Landgoed in den Houte
De Staal Delft

Innovatie & Ontwerp

Nederland is een land vol visionairs, een land vol innovatieve ideeën. Met Novaform² willen we ook een bijdrage leveren aan het versterken van dit indrukwekkende innovatieniveau.

Daarom voorziet ons nieuwe concept van maateenheden in het gebruik van innovatieve technische processen op het gebied van architectuur en materialisatie. Deze vertegenwoordigen voor ons niet alleen kunstvormen, maar stellen ons ook in staat om kritisch te kijken naar de kwaliteit van vastgoedontwikkeling. Met hun hulp kunnen we duurzame projecten ontwikkelen die goed uitgerust zijn om toekomstige uitdagingen aan te gaan.

Samenwerken met de Co-Makers

Bewoners en omgeving

Met Novaform² willen we dat elk van onze projecten iets oplevert voor de maatschappij.

Wij zijn ervan overtuigd dat we uitdagingen alleen samen kunnen oplossen. Samen met onze partners, bewoners en alle betrokken stakeholders creëren we de beste voorwaarden voor kansrijke, duurzame, innovatieve en esthetisch verantwoorde woonruimtes.
Hierdoor slagen we er in ruimte te creëren die voldoet aan de veranderende woonwensen van vandaag en creëren we draagvlak voor grote ontwikkelingen en innovatieve projecten.

Onderaanzicht ingezoomd de bankier

Bekijk al onze projecten

Innovatieve ontwerpen in de breedste zin van het woord vormen de basis van ons bestaan. Evenals voortdurend onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen. Dat doen we niet vanaf de zijlijn, maar samen met bewoners en omgeving en alle partijen die bij de realisatie betrokken zijn.