Privacy statement

Privacy, disclaimer, E-mail en Cookies

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door KlokGroep B.V. (“KlokGroep”). In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Mocht u daarover vragen hebben, neem dan gerust contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Uw privacy is belangrijk voor ons. KlokGroep (het moederbedrijf van Van de Klok en Novaform) respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van deze website. Wij garanderen dat persoonsgegevens die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van KlokGroep. U dient ervan bewust te zijn dat KlokGroep niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

copyright KlokGroep

Auteursrecht

Het materiaal en de diensten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom. Welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten.

Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KlokGroep.

e-mail KlokGroep

E-mail

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van KlokGroep en alle aan haar gelieerde ondernemingen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan KlokGroep BV geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van het e-mailbericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt KlokGroep BV u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst KlokGroep BV u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS EN COOKIES

Verwerking van persoonsgegevens door KlokGroep

Voor KlokGroep is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. KlokGroep respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u eventueel (via de website, per e-mail of op andere manieren) aan KlokGroep verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese Privacy verordening (de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”) wordt behandeld.

Wanneer u op onze website informatie download of een formulier invult, vragen we u aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt, om de betreffende dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van KlokGroep of die van een derde partij, zodat wij u in het vervolg gericht kunnen benaderen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan, de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Persoonsgegevens die u aan ons geeft

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Mochten we in de toekomst brochures, e-mail nieuwsbrieven of andere commerciële boodschappen naar u willen versturen, dan zullen wij dit uiteraard alléén doen als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast vind u onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. In dat geval zullen we u niet meer benaderen.

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Indien u zich registreert via onze website of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Gebruik van verzamelde gegevens door KlokGroep

Contact formulier, verzoek tot herstel en meld hinder

Wanneer u een vraag, klacht of verzoek bij ons indient via een van de contactformulieren op de website, vragen wij om onderstaande gegevens om uw verzoek in behandeling te nemen. Dit kan gaan over een probleem met een woning, melding van overlast of overige vragen en verzoeken. Deze gegevens vragen wij zodat we de vraag of verzoek goed kunnen afhandelen.

 • Naam
 • Geslacht
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adres

Sollicitatie formulier

Indien u wilt reageren op een vacature of een open sollicitatie wilt sturen, hebben we de volgende gegevens nodig om te bepalen of u in aanmerking komt voor de vacature of om u op de hoogte te houden:

 • Naam
 • E-mail adres
 • CV
 • Motivatie

Inschrijven voor een nieuwsbrief: KlokSignaal, Werken bij of CoMakers

Wanneer u interesse hebt in een van deze nieuwsbrieven en regelmatig een update wilt ontvangen, dan verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u KlokGroep daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Doorgifte aan derden

 • Verwerkers

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is om aan uw vraag of klacht te voldoen (bv. uitwisseling van gegevens met onderaannemers). Omdat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens sluiten wij met externe partijen, die toegang hebben tot persoonsgegevens, een juridisch geldige verwerkersovereenkomst (een overeenkomst tussen de verantwoordelijke partij en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan).

 • Overige hulppersonen

Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Bewaartermijnen

Alle gegevens die wij verzamelen op de website bewaren wij tot maximaal één jaar na afhandeling van het verzoek. Met uitzondering van hinder meldingen en verzoek tot herstel. Meld hinder bewaren wij tot 6 maanden na afsluiten werkzaamheden en verzoek tot herstel tot einde van de garantieperiode.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

U heeft verschillende rechten ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn. Als je een recht uitoefent met betrekking tot uw gegevens, verwerken wij uw verzoek altijd binnen 30 dagen.

Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u hebben. U kunt dat aanvragen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die we van u gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en persoonlijke informatie die u heeft ingevuld op de website.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op. Tot slot heeft u het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vertrouwelijk

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen uw gegevens verwerken.

IP-adres

In het kader van uw bezoek aan onze website wordt onder andere het IP-adres van de door u gebruikte computer opgeslagen voor maximaal 6 maanden. Aan de hand van het IP-adres kunnen eventueel de gebruikers van het online aanbod worden geïdentificeerd. De IP-adressen worden door KlokGroep echter niet voor dit doeleinde gebruikt.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt KlokGroep cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op u “device” (PC, tablet of smartphone) worden geïnstalleerd. KlokGroep maakt op haar website alleen gebruik van First en Third Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen. Alle cookies worden na maximaal twee jaar verwijderd uit onze database. Het gaat om de volgende cookies:

Functionele cookies (First party cookie)

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze houden uw voorkeuren bij (denk aan u taalvoorkeur) en onthouden dat u al eerder op de site bent geweest.

Analytische cookies (First party cookie)

Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de gebruikte browser(s).

Tracking cookies (Third party cookie)

Tracking cookies worden geplaatst door derden en houden individueel surfgedrag bij en stellen bezoekersprofielen op. Op basis van deze profielen kunnen wij u in het vervolg beter van dienst zien.

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kut u de cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe dit werkt, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet, of niet optimaal, functioneert.

Statistische analyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over hoe u deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten als KlokGroep en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Youtube

Wij plaatsten soms beelden van Youtube op de website. Als u op play klikt dan worden er door Youtube cookies geplaatst om uw kijkgedrag bij te houden. Deze cookies worden niet door ons ingesteld, maar door het domein van Youtube.

Beveiliging van onze website

Omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van uw persoonsgegevens heeft het merendeel van onze websites een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij uw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

Http:// is onveilig en kwetsbaar voor spionageaanvallen die, wanneer belangrijke informatie zoals creditcardgegevens en aanmeldingsgegevens worden buitgemaakt, aanvallers toegang geven tot online accounts en gevoelige informatie. Door gegevens via de browser via HTTPS te verzenden, wordt dergelijke informatie gecodeerd en beveiligd.

Het bewijs dat onze website beschikt over een https-beveiligingscertificaat, kunt u zien aan de browserbalk bovenaan de website. Zie onderstaande afbeelding:

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. KlokGroep kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over het privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

KlokGroep

Kanaalstraat 200

6541 XN Nijmegen

Postbus 40018

6504 AA Nijmegen

Tel: +31 (0)88 024 91 00

Stuur ons een email

www.klokgroep.nl

BTW: NL 0057.92.265.B01

KvK:10025990

IBAN: NL15RABO0112701078

BIC: RABONL2U

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina's van deze website en enige dienst aangeboden op de betreffende webpagina's. Door het gebruik van de website verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Bij het ontwerpen en samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Als je problemen ondervindt op onze website, laat ons dit dan weten door een bericht te sturen via het contactformulier. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook, zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat je door ons is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van onze aansprakelijkheid.

Aan de teksten van deze internetsite – waaronder uitdrukkelijk ook de prijzen en kenmerken van woningen vallen - kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

De websites bevat mogelijk links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendom
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze website niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan de gerechtigde. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Deze kunt u aanvragen door middel van het invullen van een contactformulier.

Wijzigingen in de disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.