Besluit ontwerpbestemmingsplan Repelakker III Zeeland

Het college van de gemeente Maashorst heeft woensdag ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor het eerste (zuidelijke) deel van de langverwachte nieuwbouwwijk Repelakker III. Dit besluit markeert een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van nieuw gevarieerd woningaanbod die aansluit bij de wensen van diverse doelgroepen.

Veelzijdig aanbod in een groene omgeving

In het zuidelijke deel van Repelakker III zullen 200 woningen in een parkachtige omgeving gerealiseerd worden. Het aanbod omvat sociale, levensloopbestendige, middeldure en vrije sector woningen. Hiermee wordt beoogd een diverse en inclusieve gemeenschap te creëren. Repelakker III bevindt zich op een buitengewone locatie. De directe omgeving biedt ruimte voor ontspanning in de natuur, want natuurgebied De Maashorst ligt om de hoek. Toekomstige bewoners genieten van een ideale mix tussen stads- en landelijk leven. Zeeland ligt centraal tussen de steden Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen, en kent dankzij de snelweg A50 een goede bereikbaarheid.

Samenwerking

Repelakker III wordt ontwikkeld door Novaform Vastgoedontwikkelaars, Wagemakers Bouw & Ontwikkeling, Muller Bouw en de gemeente Maashorst. Deze partijen hebben de afgelopen jaren samengewerkt om een aantrekkelijk plan te ontwikkelen voor deze bijzondere locatie. De weg naar dit besluit op het ontwerpbestemmingsplan begon in 2019 en heeft de afgelopen drie jaar aan intensiteit gewonnen. In deze periode zijn constructieve gesprekken gevoerd, waarbij belanghebbenden nauw zijn betrokken. Een participatietraject bood de mogelijkheid voor inwoners en betrokkenen om hun stem te laten horen en zo invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van Repelakker III.

Wethouder Frank van Lankvelt (Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen): "Met dit bestemmingsplan voorzien we zowel kwalitatief als kwantitatief in de woningbehoefte van de kern Zeeland. We voorzien hiermee in woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren die in Zeeland willen blijven wonen, én het biedt ook mensen die in het verleden het dorp hebben verlaten de kans om terug te keren.”

Hoewel het besluit op het ontwerpbestemmingsplan voor het zuidelijke deel van Repelakker III nu is genomen, blijft de dialoog met de omwonenden geopend met betrekking tot de verkeersinrichting in de nieuwe wijk. De gemeente Maashorst erkent het belang van een goed doordacht verkeersplan en zal in samenspraak met de directe omgeving dit vraagstuk blijven bespreken.

Bouw en planning

Indien de bestemmingsplanprocedure voorspoedig verloopt en de formele vaststelling plaatsvindt in het voorjaar van 2024, kunnen we in 2025 daadwerkelijk van start gaan met de realisatie van Repelakker III. Dit betekent niet alleen de bouw van de woningen, maar ook de ontwikkeling van een levendige en duurzame woonomgeving waar bewoners en bezoekers zich thuis zullen voelen.

Het gehele projectteam kijkt uit naar de verdere samenwerking met belanghebbenden en omwonenden om van Repelakker III een succesvol en harmonieus project te maken.

Informatie

Naar verwachting gaan de eerste woningen van dit project eind volgend jaar of begin 2025 in verkoop. Op de hoogte blijven over Repelakker III kan op de projectwebsite.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal