Ondertekening SOK voor Repelakker III door (v.l.n.r.): Wim Muller, Paul van den Heuvel, Bas Arnts, Ben Brands, Gijs van Oorschot en Karin Wagemakers Foto: Arenalokaal.nl

Een stap dichter bij woningen in Repelakker III

Op 7 oktober tekenden Novaform Vastgoedontwikkelaars en Vastgoedontwikkeling Zuid Nederland als ontwikkelingscombinatie een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Landerd voor de ontwikkeling van Repelakker III. Deze ontwikkelingslocatie ligt aan de noordwestkant van het dorp Zeeland en biedt ruimte voor een groene woonwijk. Hiermee wordt een flinke impuls gegeven aan de woningbouw in de gemeente Landerd en wordt ruimte gecreëerd voor verschillende doelgroepen.

Wethouder Ben Brands vertelt: "Repelakker III moet een kwalitatief mooie wijk worden waar veel aandacht is voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Straks moeten mensen er met plezier kunnen wonen in een fijne omgeving met water en groen dicht bij het dorpshart van Zeeland met al haar voorzieningen."

Ontwikkeling Masterplan
Repelakker III is gesitueerd in het dorp Zeeland, dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Landerd, en ligt ingesloten door de Bergmaas, Voederheil, Kerkstraat en Vaandriglaan. Het toekomstige woongebied biedt ruimte voor een groene wijk in een landschappelijke setting. Momenteel wordt het masterplan voor het gebied met belanghebbenden opgesteld. Middels een participatietraject hebben omwonenden en toekomstige bewoners een stem in dit masterplan.

Repelakker III moet een kwalitatief mooie wijk worden waar veel aandacht is voor duurzaamheid en klimaatadaptatie

Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling
In dit project wordt rekening gehouden met het steeds veranderende klimaat en met de bijzondere ondergrond waar het plangebied op gelegen is, de in de gemeente bekende 'Peelrandbreuk'. Het uitgangspunt is het ontwikkelen van een toekomstbestendige leefomgeving waar thema’s als klimaatadaptiviteit, natuurinclusiviteit, circulariteit en duurzaamheid onderdeel van uitmaken.

Paul van den Heuvel, directeur Novaform Eindhoven, namens de ontwikkelingscombinatie: "Repelakker III wordt een toekomstbestendige leefomgeving die aansluit op de al gerealiseerde eerdere plandelen. Het is de bedoeling de wijk dusdanig op te zetten dat deze zich op een vanzelfsprekende manier in haar omgeving voegt. Belangrijk vinden wij dat er ruimte is voor groen en natuur, en een diversiteit aan woningtypen. Daarmee bedienen we een grote, diverse doelgroep."

Participatiebijeenkomsten
De start van het participatieproces vond vorige maand plaats met een informatiebijeenkomst waar veel belangstelling voor was. Er wordt vervolg aan de participatiebijeenkomsten gegeven door middel van een uitgebreide enquête en een ontwerpatelier. Het doel van de bijeenkomsten is om omwonenden, belanghebbenden en toekomstige bewoners bij de ontwikkeling te betrekken. Novaform: "Er is duidelijk veel interesse in de nieuwe woningen in Repelakker III. De reacties en ideeën die uit de participatiebijeenkomsten komen, zullen zo veel mogelijk meegenomen worden in de verdere uitwerking van het plan." Naar verwachting zal het masterplan in het eerste kwartaal van 2022 afgerond en vastgesteld worden.

Over de ontwikkeling en bouw
Ontwikkelingscombinatie Novaform – Vastgoedontwikkeling Zuid Nederland is een bundeling van kennis, kracht en expertise van ontwikkelaar Novaform, Bouwbedrijf Wagemakers en Muller Bouw. Zij namen de ontwikkeling medio 2019 ter hand. Sinds eind vorig jaar werden de gesprekken met de gemeente geïntensiveerd, wat leidde tot de opzet van een participatietraject dat recent gestart is.

Meer informatie
Kijk op www.repelakker3.nl voor meer informatie over het project. Ook op de pagina van de woningbouwprojecten van de gemeente vindt u meer informatie.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal