Locatie foto Nieuw Boekhorst

Nieuw Boekhorst, Voorhout

In voorbereidingUitleggebiedGebiedsontwikkeling
1.100 woningen

Nieuw Boekhorst wordt de nieuwste uitbreiding van Voorhout. Het gebied van ongeveer 40 hectare ligt tussen de Noordelijke Randweg, de spoorlijn Haarlem-Leiden, Beukenrode, Boekenbruglaan en de N444 in de gemeente Teylingen. In dit gebied wordt een woonwijk gerealiseerd van circa 1.100 woningen.

Nieuw Boekhorst wordt de nieuwste wijk van Voorhout. De planvorming voor Nieuw Boekhorst staat aan het begin. Tot 2023 wordt een visie op het gebied uitgewerkt tot een concrete invulling. Dit doen gemeente Teylingen en zes marktpartijen -waaronder Novaform Vastgoedontwikkelaars- bewust samen met de omgeving. Nieuw Boekhorst krijgt een eigen gezicht, dat past bij Voorhout. Een complete wijk, met dorpse waarden en stedelijke voorzieningen. De conceptplannen bevatten veel ruimte voor groen en water, en geven invulling aan de grote woningbouwbehoefte binnen de gemeente.