Hoge Hoek uitbouw in vrijstaand huis
Hoge Hoek rijwoningen vooraanzicht
Hoge Hoek voortuin en rijwoningen
Hoge Hoek vrijstaande woningen vooraanzicht
Hoge Hoek tweekapper zij-aanzicht
Hogehoek woningen met oprit
Hoge Hoek rijwoningen met parkeerplaatsen op de foto
Hogehoek straatbeeld met rijwoningen
Hoge Hoek appartementen
Hoge Hoek
Hoge Hoek rijwoningen vooraanzicht met voortuin

Hoge Hoek, Berkel-Enschot

ReferentieUitleggebiedNieuwbouw
Fase 1 t/m 7: 274 woningen en 14 vrije kavels

Kenmerkend voor Hoge Hoek is de typische dorpse bebouwing, met veel verschillende woningtypen en waar geen enkele hoek van de straat lijkt op de andere. Het stedenbouwkundig plan van Hoge Hoek is geïnspireerd op de verkavelingsstructuur van het landschap.

Een grootse wijk met een intiem karakter

De bebouwing in Hoge Hoek krijgt een directe visuele relatie met het omliggende platteland aan de overzijde van de spoorlijn en bestaat uit 58 sociale huurwoningen en 105 vrije sector huurwoningen voor Syntrus Achmea Real Estate. De koopwoningen bestaan uit 23 sociale koopwoningen en 88 vrije sector koopwoningen en 14 kavels (fase 7) voor eigen ontwikkeling.

Hoge Hoek stedenbouwkundig
De akkers en weilanden van het omliggende landschap hebben de vorm van scherven. Deze vormen zijn in combinatie met hun maat en schaal doorgezet in de straten en rooilijnen van het stedenbouwkundig plan. De wegen bieden hierdoor telkens verrassende ruimtes en perspectieven, een geheel van routes die nergens voorspelbaar of saai worden.

Het stratenplan van Hoge Hoek
De straten in het plan worden visueel zo smal mogelijk gehouden. Hiervoor zorgen verschillen in bestrating, bomen en een enkele keer bebouwing dicht op de weg. De auto's van bewoners worden geparkeerd in collectieve parkeerhoven die omsloten worden door de achtertuinen van woningen. Hierdoor word er minder in de straat geparkeerd, wat positief bijdraagt aan de veiligheid.

Het dorpse karakter van Hoge Hoek
Het dorpse karakter van Hoge Hoek wordt evenzeer bepaald door de gebouwen als door hun (voor-) tuinen. Er wordt veel aandacht besteed aan de overgang van privéterrein naar openbaar gebied, het merendeel van de erfafscheidingen wordt gevormd door hagen. Dit zorgt voor een groene en dorpse sfeer in de wijk. Deze sfeer wordt mede bepaald door graspleinen met speelplekken en een groen openbaar toegankelijke collectieve binnentuin. Zo wordt Hoge Hoek een groene dorpsuitbreiding met veel woningdifferentiatie.

Architect
Mulleners + Mulleners Architecten
Constructeur
Bolwerk Weekers BV
Directievoerder
Syntrus Achmea Real Estate, corporatie Tiwos, Novaform Vastgoedontwikkelaars
Realisatie
Gerealiseerd in 6 fases