Woningen aan Burgemeester Elsenlaan 325 te Rijswijk een stap dichterbij

10 december 2021

Op 9 december 2021 tekenden wethouder Armand van de Laar en ontwikkelcombinatie Novaform-Downtown de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de Burgemeester Elsenlaan 325 in Rijswijk.

Het gaat om een kantoorgebouw aan de kop van de haven in de Plaspoelpolder. In dit gebied wordt een woonwijk gerealiseerd met een gemengde omgeving van wonen, werken en recreatie, 'het Havenkwartier'. In de toekomstvisie Plaspoelpolder heeft de gemeente de ambitie vastgelegd om van het Havenkwartier een uniek stukje stad te maken, waar iedere Rijswijker graag komt.

We willen van het Havenkwartier een hoogwaardig woonwerkgebied maken

Wethouder Armand van de Laar is dan ook erg blij met het plan: "Door hier woningen te bouwen, de openbare inrichting sterk te verbeteren en het gebied met bijvoorbeeld meer horeca aantrekkelijker te maken, willen we van het Havenkwartier een hoogwaardig woonwerkgebied maken. Het is nu een verrommeld gebied met veel leegstaande kantoren. Doordat projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren samen met de gemeente bereid zijn in het Havengebied te investeren, wordt het een bruisende plek."

Over Burgemeester Elsenlaan 325

Het pand neemt een bijzondere positie in het Havenkwartier in en zal ontwikkeld worden naar een appartementencomplex dat bereikbaar is voor verschillende doelgroepen. Een significant aandeel is bestemd voor starters en middeninkomens.

Niels van Ginkel, adjunct-directeur Novaform Rotterdam: "We zijn trots dat we met deze transformatie een mooie bijdrage kunnen leveren aan de verandering van de identiteit van het gebied én daarmee aan een verbetering voor Rijswijk. We streven naar een optimale invulling van het pand. Daarbij kijken we hoe we elke vierkante meter zo goed mogelijk kunnen gebruiken en van toegevoegde waarde kunnen laten zijn."

Intentieovereenkomst

In de intentieovereenkomst hebben partijen enkele afspraken vastgelegd over de haalbaarheid van de ontwikkeling van het appartementencomplex. Exacte kaders worden later vastgelegd als er meer duidelijkheid is over de architectonische uitwerking van het plan. De ontwikkelcombinatie gaat samen met de gemeente en andere belanghebbenden aan de slag om de plannen verder vorm te geven. Enkele participatiebijeenkomsten met inwoners en ondernemers, waar veel belangstelling voor was, hebben al plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat er in de ontwikkeling van het Havenkwartier behoefte is aan woningen voor diverse doelgroepen, een sterke verbetering van de openbare inrichting en het aantrekkelijker maken van het gebied met horeca en bedrijvigheid.

Planning

Als alles volgens planning verloopt, zal er medio 2023 gestart kunnen worden met de sloop- en bouwwerkzaamheden. De eerste woningen zullen dan medio 2025 in verhuur gaan.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal