Jaarcijfers 2021: 'in control' in een turbulente markt

1 juni 2022

De jaarcijfers van KlokHolding over 2021 zijn bekend. We sloten 2021 af met een omzet van € 295 miljoen. Hiermee hebben we de verwachting om boven de €250 miljoen uit te komen ruimschoots waargemaakt. De omzetstijging ontstond mede door de overname van Heilijgers in september 2021. Onze vermogenspositie blijft sterk en is zelfs toegenomen. De solvabiliteit is een mooie 48% en ook de liquiditeitsratio’s blijven goed.

Spraken we in 2020 al van een turbulente markt, in 2021 was de storm nog niet geluwd. Binnen die markt pakten we door en zochten we naar mogelijkheden om de bouwproductie te verhogen, kosten te beperken, duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen en krachtiger te opereren. Waar mogelijk samen met gemeenten en andere samenwerkingspartijen. Dat is niet eenvoudig met de huidige schaarste in materialen en vakmensen en stijgende bouwkosten. En binnen het huidige politieke klimaat is het heel moeilijk om de versnellingsopgave en verduurzaming, waarvoor we nu eenmaal staan in onze branche, ingevuld te krijgen. Verschillende belangen bij provincies en gemeenten en soms ook tussen gemeenten onderling maken het er niet makkelijker op. De landelijke overheid mag wat ons betreft nog veel meer de regie pakken en sturend optreden. Wij willen juist benadrukken dat we allemaal dezelfde doelen nastreven en we zouden graag zien dat dit vanuit de politiek gemakkelijker gemaakt wordt, in plaats van ingewikkelder.

Onze voorraad grondposities is goed voor de ontwikkeling en realisatie van ongeveer 20.000 woningen in de komende 10 jaar.

Zelf doen wij al veel om een bijdrage te leveren aan het versneld toevoegen van woningen. Binnen een turbulente markt blijven wij ons onderscheiden met concepten die we steeds verder doorontwikkelen. Daarnaast hebben we de laatste jaren veel geïnvesteerd in het verwerven van grondposities in Nederland: de voorraad is goed voor de ontwikkeling en realisatie van ongeveer 20.000 woningen en appartementen in de komende 10 jaar. Ook de buitenlandse vestigingen van Novaform, in Duitsland en Polen, timmeren aan de weg. De teams in beide landen zijn afgelopen jaar uitgegroeid tot een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van Novaform, en daarmee van KlokHolding.

Realistische verwachtingen

Hoewel de opdrachtenportefeuilles van KlokGroep, Novaform en Heilijgers voor 2022 goed gevuld zijn, houden we rekening met externe ontwikkelingen die invloed hebben op de resultaten. Heilijgers telt (in tegenstelling tot afgelopen jaar) in 2022 volledig mee in de cijfers. Hierdoor zal de omzet van de groep onder normale omstandigheden groeien richting €400 miljoen. We blijven echter realistisch. De prijsstijgingen en het tekort aan ‘handjes in de bouw’ spelen de branche nog steeds parten en de situatie in Oekraïne heeft dit verergerd. Het kan zijn dat hierdoor projecten moeten worden uitgesteld.

100 jaar KlokHolding

Dat 2022 voor KlokHolding een feestelijk jaar wordt, is een ding dat wél zeker is. We zijn namelijk jarig. In 1922 startte opa Johan van de Klok – samen met zijn vrouw - zijn metselbedrijfje met niet meer dan een kruiwagen en een troffel achter zijn woning in Druten met wat cement en schelpkalk. Nu, in 2022 is dat 100 jaar geleden. Ton van de Klok: “Dat vervult ons met trots. Deze mijlpaal gaan we dan ook zeker vieren, zowel met onze eigen medewerkers als met onze zakelijke relaties.”

Bekijk het volledige jaarverslag →

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal