Eerste woningen opgeleverd in Landgoed in den Houte, Noordwijkerhout

Onlangs is de eerste woning van de eerste fase van de nieuwe wijk Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout opgeleverd! Landgoed in den Houte is een ontwikkeling van Ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe en is de jongste wijk van Noordwijkerhout. De wijk omvat in totaal circa 700 woningen en is gesitueerd tegen het centrum van Noordwijkerhout, op het voormalige BAVO-terrein. Deze eerste fase omvat in totaal 112 woningen, bestemd voor de koop en de sociale huur. Naar verwachting wordt de laatste woning van deze fase rond de zomer opgeleverd.

Landgoed in den Houte, een wijk waar de mensen één zijn

Theo Alkemade, wethouder bij de gemeente Noordwijk: "Ik ben blij met de oplevering van de eerste woningen in deze nieuwe woonwijk 'Landgoed in den Houte'. Het landgoed biedt straks woonruimte aan bijna 700 huishoudens. Zij komen te wonen op een prachtig terrein met niet alleen een woonfunctie, maar ook een recreatieve functie. Een eeuw lang was op dit 'Bavo-terrein' een rooms-katholiek psychiatrisch ziekenhuis gevestigd. Het dorp Noordwijkerhout ontleent hieraan voor een groot deel nog zijn identiteit. Zo wordt carnaval nog steeds groots gevierd in Noordwijkerhout. Mede door de inzet van cliënten van de 'Bavo' heeft het landschap vorm gekregen. Een fijne bijkomstigheid is dat de mensen die er komen wonen met hun koopkracht bijdragen aan het behoud van het voorzieningenniveau in het dorp. De nieuwe woonwijk is al met al een verrijking voor de gemeente Noordwijk.”

Merlien Welzijn, directeur-bestuurder bij woningstichting Sint Antonius van Padua: "Ik ben ontzettend blij dat we in een goede samenwerking met Novaform-Trebbe voor sociale huurwoningen hebben kunnen zorgen in deze prachtige nieuwe wijk. Heel mooi ook dat wij via Lokaal Maatwerk Noordwijkerhoutse starters en doorstromers een plek kunnen bieden. Bij de doorstromers was de langste inschrijftijd 15 jaar en de kortste ruim een jaar. Bij de starters was de langste inschrijftijd 7 jaar en de kortste 4 jaar. Zoals in het Noordwijkerhouts volkslied te horen valt, is dit gebied een hemel op aarde. Door deze manier van toewijzen zorgen we ervoor dat Noordwijkerhouters in hun prachtige dorp kunnen blijven wonen. En samen met de andere gelukkigen hopen wij dat ze er een wijk van maken zoals bedoeld in het Noordwijkerhouts volkslied: 'waar de mensen één zijn, rond en recht door zee.' Vanaf 10 februari reiken wij de eerste sleutels uit."

Niels van Ginkel, adjunct-directeur bij Novaform Vastgoedontwikkelaars West, namens Ontwikkelcombinatie Novaform-Trebbe: "Wij zijn er trots op dat op deze fantastische landelijke plek de eerste woning nu is opgeleverd. Landgoed in den Houte is ontwikkeld voor een brede doelgroep: zowel de starter als de senior weet een plek te vinden in het diverse woonprogramma. Daarnaast is het een uniek gebied, dat steeds concreter getransformeerd wordt naar een nieuwe goed gelegen woonwijk, waarbij we juist ook de unieke historische elementen van de locatie hebben kunnen bewaren. Op Landgoed in den Houte wonen straks zo’n 700 gezinnen, omringd door een groene parkachtige inrichting van de openbare ruimte."

Hein Trebbe jr., directeur bij Trebbe: "De eerste opleveringen luiden een periode in waarin wij mensen blij kunnen maken met hun nieuwe woning in een prachtige leefomgeving. En er zullen nog heel veel woningen volgen. Het nieuwe Landgoed in den Houte komt nu verder tot 'leven', doordat mensen hun eigen plek ervan maken."

De nieuwe woonwijk is een verrijking voor de gemeente Noordwijk.

Over Landgoed in den Houte

Landgoed in den Houte is gesitueerd op het Bavo-terrein en deed in de periode 1914-2014 precies een eeuw lang dienst als psychiatrisch ziekenhuisterrein. Door de herontwikkeling naar een groen woonmilieu met een grote diversiteit aan woningen zal het Bavo-terrein weer blijvend waarde toevoegen aan de kern van Noordwijkerhout. De Engelse Tuin wordt hersteld en de Bavo-sloot ontwikkelt zich tot een meanderende waterloop in een doorlopend parklandschap. Het herstel van de Engelse tuin is een project onder het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland. De architectuur voor de nieuwe woningen is geïnspireerd op de historische gebouwen van het Bavo-terrein en de historie van de bollencultuur.

Over de woningen

In totaal worden er in Landgoed in den Houte gefaseerd ongeveer 700 woningen gerealiseerd: zorg-, rij-, twee-onder-een-kapwoningen en appartementen bestemd voor de sociale verhuur, vrijesectorhuur en verkoop. De transformatie van het voormalige klooster behoort ook tot de herontwikkeling. De eerste fase omvat 112 woningen, waarvan 82 woningen bestemd zijn voor verkoop en 30 woningen voor sociale verhuur door woningstichting Padua. Door de mix in verschillende prijsklassen voor de koopwoningen én woningen in het sociale huursegment is de wijk bereikbaar voor een brede doelgroep. De bouw is eind april 2020 gestart, naar verwachting wordt de laatste woning van deze fase medio 2021 opgeleverd. De bouw van de volgende fase is inmiddels ook gestart, deze omvat 13 woningen voor de sociale verhuur en 5 koopwoningen. Ook is het appartementencomplex De Anemoon in uitvoering genomen. Deze appartementen zijn bestemd voor GGZ Rivierduinen.


Geïnteresseerden

Er komen nog diverse woningtypes in verschillende fasen in verkoop. Kijk voor meer informatie op www.landgoedindenhoute.nl.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal