Ontwerp van de laagbouw in nieuwbouwproject De Staal Delft

De Staal krijgt steeds meer vorm

12 oktober 2021

De locatie aan de Staalweg wordt ontwikkeld tot een stuk van Delft dat naadloos aansluit bij de bestaande bebouwing en toch vernieuwend is. Een woongebied gemixt met ruimte voor startende en innovatieve bedrijvigheid en veel groen.

Complimenten voor de eigen identiteit die de wijk uitstraalt

Laagbouw

Het ontwerp van de laagbouw van de nieuwe wijk is inmiddels een aantal keer voorgelegd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit van gemeente Delft (AOK, welstandscommissie). In de laatste sessie met de AOK afgelopen september was de commissie enthousiast over de stappen die gemaakt zijn in het ontwerp van De Staal.

Ook heeft het architectenbureau duCroq & van Zutphen uit Rijswijk complimenten gekregen voor de eigen identiteit die de nieuwe wijk uitstraalt. De AOK heeft nog wel een aantal aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking. Het architectenbureau is daar inmiddels mee bezig.


Woontoren

Momenteel wordt ook volop gewerkt aan het ontwerp van de woontoren. Het architectenbureau is hiervoor een samenwerking aangegaan met drie andere bureaus. Onder leiding van duCroq & van Zutphen ontwerpen de andere bureaus elk een deel van de woontoren. Studio AAAN uit Rotterdam ontwerp het bovenste blok. De nadruk bij het bovenste blok ligt op moderne architectuur met een verfijnd detailniveau.

Het middelste blok wordt ontworpen door Cube-architecten uit Amsterdam. In dit blok wordt design gecombineerd met de integratie van solar panels van Studio Solarix, waardoor de gevels van dit blok energie gaan opwekken voor de bewoners in de toren. Studio RAP uit Rotterdam neemt het onderste blok voor zijn rekening. Studio RAP ontwerpt een gevel met geprint keramiek, door computational design te combineren met innovatieve digitale fabricatiemethoden.


Bestemmingsplan

Om het huidige terrein te transformeren naar een nieuwe woonwijk is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en wordt in de gemeenteraadsvergadering van december behandeld. Naar verwachting wordt dan ook het bestemmingsplan vastgesteld.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal