v.l.n.r.: T. Heijsteeg, H. Trebbe jr., E. Kolkhuis Tanke, B. Gotink, H. de Jong, M. Bilars, G. Goedhart

College Noordwijkerhout maakt kennis met ontwikkelaars Landgoed in den Houte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout heeft op 1 februari jl. kennisgemaakt met de projectontwikkelaars van Trebbe Wonen en Novaform Vastgoedontwikkelaars. Zij gaan het Bavo-terrein ontwikkelen tot een nieuwe woonwijk van ca. 700 woningen in diverse prijsklassen met minimaal 30% sociale woningbouw.

Landgoed 'In den Houte'

De woonwijk krijgt de naam ‘Landgoed in den Houte’. Deze naam refereert aan de historie van de gemeente (Nortich in den Houte). Het college is verheugd dat Trebbe en Novaform snel willen starten met de bouw, want uit onderzoek is gebleken dat er in 2030 ruim 18.000 mensen in Noordwijkerhout en De Zilk willen wonen. Met de verwachte groei van Noordwijkerhout ligt er voor de gemeente een forse woningbouwopgave om aan de behoefte te kunnen voldoen. De ontwikkeling van het Bavo-terrein levert hier een belangrijke bijdrage aan.

Gewijzigd rijksbeleid

De projectontwikkelaars kopen de grond van zorginstellingen Rivierduinen en de Parnassia Groep. Doordat het rijksbeleid erop gericht is om steeds meer zorg te bieden aan cliënten in een gewone leefomgeving, kwam het Bavo-terrein beschikbaar voor andere functies.

Afspraken ontwikkeling terrein

Bij de ontwikkeling van het terrein moeten de ontwikkelaars voldoen aan een aantal afspraken. Deze zijn vastgelegd in diverse plannen en overeenkomsten, zoals een beeld- en kwaliteitsplan, spelregelkaart, bestemmingsplan en anterieure overeenkomst. De gemeente houdt de regie. Bij de ontwikkeling van de locatie behoort ook de renovatie van de Engelse tuin, inclusief het onderhoud voor tien jaar en de verbindingsweg tussen de Herenweg en de Langevelderweg.

Nadere informatie

Trebbe en Novaform hebben een website gelanceerd, waar belangstellenden meer informatie over Landgoed in den Houte kunnen vinden of zich nu al kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal