Commissaris van de Koning dhr. Heidema en Edwin Kolkhuis Tanke (Novaform) bekijken de nieuwbouw
Andries Heidema, Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel

Bezoek Commissaris van de Koning aan De Weezenlanden

Dinsdag 8 januari bezocht een afvaardiging van het Overijsselse provinciebestuur nieuwbouwplan De Weezenlanden in Zwolle. Onder de belangstellenden waren Commissaris van de Koning de heer Heidema en enkele gedeputeerden. Op de fiets trotseerden ze het slechte weer en de regenplassen op de bouwplaats.

Om een klimaatbestendige toekomst te realiseren is er, als onderdeel van het deltaprogramma voor de IJssel-Vechtdelta, een waterveilig en klimaatbestendig ontwerp gemaakt voor de herontwikkeling van het voormalige Isala ziekenhuisterrein. De provincie verleende hiervoor subsidie en kwam kijken welke maatregelen Novaform heeft getroffen. Ook sprak men enkele bewoners. Er werd uitleg gegeven over de vijf meter hoge damwand die geplaatst is en de verlengde fundering van woningen die gebruikt worden als waterkering. Projectontwikkelaar Guus Theuws besprak verder de 55 grote hemelwaterinfiltratieputten die geplaatst zijn om regenwater in de bodem te laten infiltreren. Binnen het plan is ook veel aandacht besteed aan het behoud van bestaande bomen. Er zijn dan ook diverse bomen binnen het plangebied verplaatst, om hittestress te reduceren.

Na een korte presentatie volgde een rondleiding door de nieuwe wijk. Zowel de woningen die gereed zijn, als het deel dat nog in aanbouw is werden bezocht. Het was bijzonder leuk om het enthousiasme bij de bezoekers en bewoners te zien. Ons doel is tenslotte om projecten te realiseren waar iedereen trots op is.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal