120 nieuwe woningen in Klaaswaal-Zuid

Op woensdag 9 maart tekenden wethouder Harry van Waveren en Ontwikkelcombinatie Novaform – Hooghwerff (Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V. en Gebr. Hooghwerff B.V.) de anterieure overeenkomst voor de bouw van 120 woningen in Klaaswaal-Zuid.

Samen in actie voor (woningbouw)ontwikkeling in Klaaswaal

De inwonerswerkgroep Wonen en Voorzieningen is 1 van de 4 inwonerswerkgroepen die gevormd zijn tijdens de bijeenkomst 'Klaaswaal Centraal' van november 2019. Sindsdien zetten gemeente, ontwikkelaar en de inwonerswerkgroep veel stappen. Ze werkten sinds de zomer van 2021 samen aan het stedenbouwkundig ontwerp en het bestemmingsplan Blom. Zo wordt ook de mogelijkheid voor een verbinding tussen de nieuwbouw van Blom en de kern van het dorp onderzocht en de mogelijkheid tot een rechtstreeks ontsluiting van de nieuwe wijk naar de Kreupeleweg. Ook was er op 27 september 2021 een bewonersbijeenkomst, waarbij inwoners van Klaaswaal het stedenbouwkundig plan konden bekijken en hun ideeën, wensen en behoeften konden delen. Hierop is het eerste plan aangepast. De gesprekken met de omwonenden leidden ertoe dat er meer ruimte komt tussen de percelen van de bestaande bebouwing aan de Harmonie, de Burgemeester Korstanjestraat en de nieuwbouw. Inwonerswerkgroep: "We zijn verheugd met deze eerste stap tot ontwikkeling van plan Blom. Gezien de samenwerking met de diverse partijen is dit een mooie aanzet tot een positieve ontwikkeling voor Klaaswaal en zijn inwoners."

Woonwensenenquête

De ontwikkelaar hield in januari 2022 een woonwensenenquête. Hieruit is gebleken dat de vraag naar woningen in Klaaswaal-Zuid zowel qua woningtypologie, grootte als prijsklasse heel divers is. Om op de actuele woningvraag te kunnen aansluiten, is gekozen voor een zogenaamd flexibel bestemmingsplan. Hiermee is het mogelijk om tijdens de looptijd van het project het aanbod aan te laten sluiten op de vraag van dat moment. Leo Hooghwerff: "Mooi dat we een volgende stap gezet hebben om weer te gaan bouwen in Klaaswaal. Wij kijken uit naar de start."

Woningen voor verschillende doelgroepen

Harry van Waveren: "Alle verrichte inspanningen zijn erop gericht om binnen afzienbare tijd te starten met het bouwen van verschillende woningen voor verschillende doelgroepen. Hiermee geven we gehoor aan een lang gekoesterde wens van veel inwoners. Met dit plan leveren we ook een bijdrage aan de vitaliteit van het dorp. Ik ben er dan ook trots op dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen."

Traditionele of klassieke architectuur

De Klaaswaalse architect Sander Ros van RoosRos Architecten start na de ondertekening van de anterieure overeenkomst met het ontwerpen van de woningen. Uit de woonwensenenquête is een voorkeur voor traditionele of klassieke architectuur gekomen. Sander Ros gaat met deze inbreng, de suggesties van de inwonerswerkgroep en de ideeën van de bewonersbijeenkomst aan de slag. Hierbij houdt hij in zijn ontwerpen rekening met de bestaande woningen in de omgeving die Klaaswaal kenmerken.

Planning

Het project is verdeeld in meerdere fases. De verwachting is dat deze zomer de verkoop van de eerste fase start. In de loop van het voorjaar volgt meer duidelijkheid over de woningtypes en de eerste conceptbeelden van de architect. De bouw van de eerste woningen start naar verwachting begin 2023.

Meer informatie

Kijk op de projectwebsite voor meer informatie over het project. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kan ingeschreven worden voor de nieuwsbrief. Ook op de pagina van woningbouwprojecten van de gemeente vindt u meer informatie.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal